จัดหางานจังหวัดนครปฐม จัดประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ RSS

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ ซึ่งมีสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม 78 แห่ง ผู้อำนวยการและครูแนะแนวเข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนดำเนินการโครงการ ประกอบด้วย สำนักงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม พร้อมเผยแพร่เอกสาร จำนวน 843 ฉบับ