จัดหางานจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Jobs Fair Petchaburi 2023 RSS

 

จัดหางานจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Jobs Fair Petchaburi 2023 สร้างฝันเด็กเพชรสู่เส้นทางอาชีพ มีงานทำ ในวันที่ 11-12 มกราคม 2566 สามารถพบกับนางจ้างภายในงานและสัมภาษณ์ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่รูปภาพด้านล่างนี้

สอบถามเพิ่มเติม 032488382 ต่อ 12 หรือ 0813787160 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี