การตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย วันที่ 7 ก.ย. 2561 RSS

 

วันที่ 7 กันยายน 2561 ชุดปฏิบัติการตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จังหวัดนครปฐม นำโดย พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์ ผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดนครปฐม ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอกำแพงแสน,จนท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จว.น.ฐ.,ร้อย.รส.กส.ทบ.อ.กำแพงแสน,จนท.ตำรวจนปพ.ภ.จว.นฐ., จนท.ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง จว.น.ฐ. ,จนท.อส.อ.กำแพงแสน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดังนี้

1. โรงงาน พูนธนะโชติ การทอ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ประกอบกิจการ ทอผ้ามีแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 38 คน 
(ช) 30 คน (ญ) 8 คน 
-ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

2. โรงงาน วรรธนะวงศ์ การทอ เลขที่ 92 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยขวาง
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ประกอบกิจการ ทอผ้า 
มีแรงงาน จำนวน 46 คน 
เป็นแรงงานไทย จำนวน 3 คน 
(ช) 2 คน (ญ) 1 คน 
แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 43 คน (ช) 28 คน (ญ) 15 คน 
-ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิด

3. บริษัท บุณเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เลขที่ 57/3 หมู่ที่ 10 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ประกอบกิจการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์
มีแรงงาน จำนวน 200 คน 
เป็นแรงงานไทย จำนวน 163 คน (ช) 80 คน (ญ) 83 คน 
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์จำนวน 37 คน 
(ช)18 คน (ญ) 19 คน 
-ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

-ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย