การตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย วันที่ 10 ก.ย. 2561 RSS

 

วันที่ 10 กันยายน 2561 ชุดปฏิบัติการตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จังหวัดนครปฐม นำโดย พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์ ผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดนครปฐม จนท.ป้องกัน จว.น.ฐ.,ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางเลน,จนท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจว.น.ฐ. ,ร้อย.รส.กส.ทบ.อ.บางเลน, จนท.ตำรวจ นปพ.ภ.จว.นฐ., จนท.ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง จว.น.ฐ. ,จนท.ตำรวจ สภ.บางเลน,จนท.อส.อ.บางเลน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ ในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. สวนกล้วยไม้ เลขที่ 200 หมู่ที่ 8 ต.บางไทรป่า อ.บางเลนจ.นครปฐม โดยมี น.ส.จิรัชยาพร ถนอมนา เป็นเจ้าของ มีแรงงานทั้งหมด 5 คน แบ่งเป็น 
สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 2 คน 
(ช) 1 คน (ญ) 1 คน 
สัญชาติลาว จำนวน 3 คน 
(ช) 1 คน (ญ) 2 คน 
-ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

2. สวนกล้วยไม้ เลขที่ 155/1 หมู่ที่ 4 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม มีแรงทั้งหมด 15 คน 
เป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน 15 คน (ช) 9 คน (ญ) 6 คน 
-ผลการตรวจ พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จนท.สวัสดิการคุ้มครองแรงงานออกหนังสือให้นายจ้างชี้แจง ต่อไป

3. บริษัท ไทยรุ่งเรืองอาโกร จำกัด เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม ประกอบกิจการประเภท อบต้นกล้วยไม้ส่งออก มีแรงงานทั้งหมด 33 คน 
เป็นแรงงานไทย จำนวน 6 คน 
(ช) 5 คน (ญ) 1 คน 
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์จำนวน 27 คน 
(ช) 16 คน (ญ) 11 คน 
-ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

-ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย