การตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย วันที่ 11 ก.ย. 2561 RSS

 

วันที่ 11 กันยายน 2561 ชุดปฏิบัติการตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จังหวัดนครปฐม นำโดย น.ส.สุทิณี จิตรจำเรือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.จัดหางาน จว.น.ฐ.,ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมือง,จนท.อุตสาหกรรม จว.น.ฐ.,จนท.ประกันสังคม จว.น.ฐ.,จนท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจว.น.ฐ.,ร้อย.รส.กส.ทบ.อ.เมือง,จนท.ตำรวจ นปพ.ภ.จว.นฐ., จนท.ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง จว.น.ฐ. ,จนท.ตำรวจ สภ.เมืองนครปฐม, จนท.อส.อ.เมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
1) เวลา 09.30 - 13.30 น. บริษัท เอ.บี.เจ ฟาร์ม จำกัด เลขที่ 140 หมู่ที่ 1 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม ประกอบกิจการประเภท เลี้ยงสุกร มีแรงงานทั้งหมด 97 คน แบ่งเป็นแรงงานไทย จำนวน 13 คน (ช) 9 คน (ญ) 4 คน สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 84 คน (ช) 65 คน (ญ) 19 คน -ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย  
2) เวลา 20.30 น. ได้แฝงตัว เข้ารับประทานอาหาร ร้านเกวียนทอง ตลาดตั้งเซียนฮวด ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม พบ แรงงานชาวเวียดนามลักลอบทำงานโดยใช้พาสปอร์ตท่องเที่ยว 1 ราย จึงนำตัวส่ง สภ.เมือง นฐ. ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้วส่งตัวกลับประเทศ