ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566
กรมการจัดหางาน พร้อมให้บริการประชาชน ผ่าน e-Service ติดต่อราชการสะดวก ง่าย ไม่เว้นวันหยุดสงกรานต์
กรมการจัดหางาน อบรม 181 แรงงานไทย เตรียมส่งทำงาน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง เดนมาร์ก
วันหยุดสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2566
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)
รมว.เฮ้ง ชวนคนไปทำงานต่างประเทศ สมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานฯ ผ่าน Smart TOEA
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม แห่งใหม่ เปิดบริการ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
สจจ.นครปฐม ย้าย 4-15 มกราคม 2566 เปิดบริการที่แห่งใหม่ 16 มกราคม 2566
16 มกราคม 2566 เปิดให้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานแห่งใหม่
ย้าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม แห่งใหม่
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ
ประชาสัมพันธ์ ของขวัญปีใหม่ 2566 "ต้องการทำงาน ต้องได้งานทำ"
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือพรเพ็ญ เทสติ้ง เซ็นเตอร์
งานนัดพบแรงงานต่างประเทศ ปี 2022 ความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker : SSW) ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รับสมัครพนักงาน (หลายอัตรา)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ผู้หญิง)
 1 2 3 >  Last ›