ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
QR-code ให้บริการงานในประเทศ/ต่างประเทศ On line ตลอด 24 ชั่วโมง
แจ้งปิดทำการชั่งคราว 14 วัน พบผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19
ประกาศ เลื่อนวันประเมินสมรรถนะบุคคลในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศ หยุดให้บริการชั่วคราว
การให้บริการ Online ลดความเสี่ยง เลี่ยงติดเชื้อโควิด-19
กระทรวงแรงงานไต้หวันจัดทำใบอนุญาตทำงานและใบเพิกถอนอนุญาตทำงานฉบับแม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจัดสอบทักษะฝีมือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ของประเทศญี่ปุ่น
จ้างงานคนพิการเชิงสังคม ลดหย่อนภาษีได้
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ(chatbot)
ข่าวดี! ผู้จบการศึกษาใหม่ มีตำแหน่งงานว่างรองรับ กว่า 2,000 อัตรา
ด่วน! นายจ้างที่ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ให้ยื่นขออนุญาตทำงาน On line สิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ขึ้นทะเบียนว่างงาน/รายงานตัว บริการ On line ตลอด 24 ชั่วโมง
กระทรวงแรงงาน ผลักดันโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
รมว.แรงงาน สั่งติวเข้มเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว
รมว.แรงงาน เผยครม.เห็นชอบขยายเวลาตรวจโควิด-19 และตรวจอัตลักษณ์เพิ่ม 2 เดือน
รมว สุชาติฯ เสนอขยายเวลาตรวจโควิด-19 และเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวถึง 16 มิ.ย. 64
รมว.แรงงาน สั่งตรวจเข้มสายนายหน้าเถื่อนลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว หวั่นแพร่โควิด-19 ระลอกใหม่
 < 1 2 3 4 >  Last ›