ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้ง 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ระยะการสอบตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)
ประกาศกรมการจัดหางานต เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
ประกาศกรมการจัดหางานต เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่จะไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565
การโฆษณาชักชวนไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
การหลอกลวงแรงงานไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย
โครงการคนไทยไร้ e-waste
มาร่วมกันนำพลาสติก 7 ชนิด กลับมา Recycle กันเถอะ
เชิญชวนประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือเข้าร่วม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ /แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจหลักสูตร City at the Next Level
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการต่อยอดอาชีพ Grab Driver
มาตราการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน (smart job magazine) ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บิการตามคู่มือประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น (สาขาการเกษตร และสาขางานอุตสาหกรรมบริการอาหาร)
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น (สาขางานบริบาล)
มาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน ฤดูกาลปี 2022
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›