ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
กระทรวงแรงงาน แจ้งคนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หลังสวีเดน เก็บภาษีทำงานระยะสั้นแรงงานต่างชาติ เพิ่ม 25%
ปรับแล้ว ครม.ปรับเงื่อนไข โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment)
ด่วนๆๆๆ ปรับเงื่อนไขโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co Payment)
คู่มือการใช้งานระบบไทยมีงานทำ สำหรับผู้สมัครงานและนายจ้าง
Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางาน ครั้งยิ่งใหญ่
คำชี้แจ้งเรื่องการปรับ ในกลุ่มมติ ครม. 04 สิงหาคม 2563
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563
เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน
มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (คนพิการ)
กรมการจัดหางานแจ้งระงับการจัดส่งคนไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่า และเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ประกาศบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด เปิดรับสมัคร พร้อมสัมภาษณ์งาน วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
ด่วน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
ด่วน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
การรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบ On line
การขึึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ผ่านระบบ On line
เคยทำงานเกาหลี ขอเงินประกันคืนด่วน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนสิงหาคม 2562
 < 1 2 3 4 5 >