ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เจ๋ง เชื่อมโยง ตำแหน่งงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้ง 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ระยะการสอบตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)
ประกาศกรมการจัดหางานต เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
ประกาศกรมการจัดหางานต เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
กรมการจัดหางาน เชิญภาคเอกชนรับฟังแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน รองรับการฟื้นฟูประเทศ
รมว.เฮ้ง ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล ต่อเนื่องร่วม 4 พันคน
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่จะไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
รมว.สุชาติ เปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ 4 สัญชาติ ขึ้นทะเบียนทำงานถูกกฎหมาย
สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565
การโฆษณาชักชวนไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
การหลอกลวงแรงงานไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย
โครงการคนไทยไร้ e-waste
มาร่วมกันนำพลาสติก 7 ชนิด กลับมา Recycle กันเถอะ
เชิญชวนประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือเข้าร่วม โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ /แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจหลักสูตร City at the Next Level
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการต่อยอดอาชีพ Grab Driver
มาตราการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022
กระทรวงแรงงานปรับมาตรการนำเข้าแรงงานต่างด้าว หลังศบค.เปิดประเทศเต็มรูปแบบ มีผล 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›