ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้านักอุทกวิทยา (Chief Hydrologist) และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และหุ้นส่วน (Chief Strategy and Partnership Officer)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบียเปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนนายจ้าง / สถานประกอบการ เร่งพาแรงงานต่างด้าว มติ ครม. 13 ก.ค. 64 ต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายใน 31 มี.ค. 65 , ต่ออายุหนังสือรับรองและวีซ่า (VISA) ภายใน 1 ส.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สำหรับสมาชิกกองทุนฯ ที่หมดสมาชิกภาพหรือใกล้หมดสมาชิกภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ดำเนินการสำรวจข้อมูล กลุ่มผู้ใช้แรงงาน จากสถานประกอบการ โรงงาน ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อควรรู้ สำหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการสุุ่มตรวจ ATK ในสถานประกอบการ โรงงาน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เตือนนายจ้าง รับเงินเยียวยาโครงการ SMEs
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมการจัดหางาน
ด่วน!! รัฐช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจ SMEs เฟส 2 อีก 2 เดือน
ด่วนๆ รัฐช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง หัวละ 3,000 - 600,000 บาท ต่อลูกจ้างคนไทย นาน 3 เดือน
SMEs ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน
เปิดลงทะเบียน ช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SME
ขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวกรณีว่างงาน ระบบเดิมไปพลางก่อน
จ้างงานคนพิการเชิงสังคม ลดหย่อนภาษีได้
ต้องการมีงานทำทันที ลงทะเบียนที่นี่
สจจ.นครปฐม เร่งจัดหาแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›