ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เตือนคนไทยระวังสาย-นายหน้าเถื่อนหลอกทำงานเกษตรออสเตรเลีย
กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
แนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติ ครม.13 กรกฎาคม 64
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมประชุบรับฟังแนวทางบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ให้บริการงานต่างด้าว On line ง่ายนิดเดียว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
QR-code ให้บริการงานในประเทศ/ต่างประเทศ On line ตลอด 24 ชั่วโมง
แจ้งปิดทำการชั่งคราว 14 วัน พบผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19
ประกาศ เลื่อนวันประเมินสมรรถนะบุคคลในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศ หยุดให้บริการชั่วคราว
การให้บริการ Online ลดความเสี่ยง เลี่ยงติดเชื้อโควิด-19
กระทรวงแรงงานไต้หวันจัดทำใบอนุญาตทำงานและใบเพิกถอนอนุญาตทำงานฉบับแม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการจัดสอบทักษะฝีมือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ของประเทศญี่ปุ่น
จ้างงานคนพิการเชิงสังคม ลดหย่อนภาษีได้
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ(chatbot)
‹ First  < 4 5 6 7 8 >  Last ›