ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ความต้องการแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษา ด้านช่าง และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องอบรมภาษา วิทยาลัยแรงงาน
แจ้งย้ายศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
นายจ้าง...รีบพาแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ด่วน
เชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ
แจ้งปิดการดำเนินการศูนย์ CI จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดเชียงราย
ขั้นตอนที่ 1 นายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว
ต่างด้าวต้องยื่นขออนุญาตทำงาน ภายใน 15 วัน
‹ First  < 7 8 9