แจ้งปิดทำการชั่งคราว 14 วัน พบผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 RSS