กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ได้จัดทำวีดิทัศน์ สาธิตการใช้งาน ระบบการให้/ขอรับสิทธิผู้พิการม.35 RSS

 


กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ได้จัดทำวีดิทัศน์ สาธิตการใช้งาน ระบบการให้/ขอรับสิทธิผู้พิการม.35 ทั้งผู้รับบริการ คนพิการ  และ นายจ้าง/สถานประกอบการ ผ่านทางลิ้งด้านล่างนี้

https://youtu.be/mEZ699qehSU