ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จำนวน 3 อัตรา RSS

 

ด้วยกรมสรรสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ดูประกาศ➡️➡️กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว