ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือพรเพ็ญ เทสติ้ง เซ็นเตอร์ RSS

 

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือพรเพ็ญ เทสติ้ง เซ็นเตอร์


ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม อนุญาตให้สถานทดสอบฝีมือพรเพ็ญ เทสติ้ง เซ็นเตอร์ ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สาขาอาชีพก่อสร้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 

  1. ช่างไม้แบบ
  2. ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต
  3. ช่างประกอบแบบหล่ออลูมิเนียม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ลิ้งด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1jfSbQV4HEx5olTfes-_DVkZ57VsZtI9C/view?usp=share_link