สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
20-07-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
14-06-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565
05-05-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565
05-05-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
07-03-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
07-03-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
06-01-2022 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
09-12-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
17-11-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
07-10-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564
01-09-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
03-08-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
01-07-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
04-06-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
06-05-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
30-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
30-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564
30-03-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
05-02-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
05-02-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 1 2 >