จัดหางานจังหวัดนครปฐม ออกตรวจป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (ชุดที่๒) โดย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม เป็นหัวหน้าชุด จัดหางานจังหวัดนครปฐม เป็นเลขานุการและชุดปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบ การทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการ พื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒ แห่ง ลูกจ้างทั้งหมด 159 คน เป็นคนไทย 88 คน คนต่างด้าว 71 คน  ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย