จัดหางานจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมตรวจติดตามศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)

 

         วันที่ 21 กันยายน 2565  นางอัธยา อ่ำหนองโพ  จัดหางานจังหวัดนครปฐม  เข้าร่วมตรวจติดตามและให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน  ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2565  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ชั้น 2 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย นายรัฐศาสตร์  ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานตรวจติดตาม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน