จัดหางานจังหวัดนครปฐมเข้าตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว

 

             วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับชุดเฉพาะกิจปราบปรามการค้ามนุษย์ และสำนักงาตำรวจแห่งชาติ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ หมู่ที่ 3 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประกอบกิจการทำรองเท้า พบแรงงานต่างด้าวทำงาน จำนวน 70 คน มีใบอนุญาตทำงาน 59 คน ไม่พบใบอนุญาตทำงาน 3 คน มีใบอนุญาตทำงานแต่ผิดนายจ้าง 6 คน  Retirement Visa 2 คน จึงส่งดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ส่วนจำนวนอีก 15 คน ได้ร้องเรียนไปที่มูลนิธิ LPN เรื่องสภาพการทำงานและการจ่ายค่าจ้าง โดยจักดำเนินการทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป