จัดหางานจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชิงรุก

 

     วันที่ 20 ตุลาคม 2565  นางอัธยา อ่ำหนองโพ  จัดหางานจังหวัดนครปฐม  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเชิงรุก  เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม  และการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด  มีลูกจ้างจำนวนกว่า 1,600 คน ซึ่งมีการจ้างงานคนพิการ (ม.33) จำนวน 7 คน แนะนำให้ใช้สิทธิตามมาตรา 35 อีกจำนวน 9 คน และบริษัท แคนดอลล์ แกมมาตรอน จำกัด มีลูกจ้างจำนวนกว่า 400 คน  แนะนำให้ใช้สิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 13 คน ซึ่งสถานประกอบการมีความสนใจเป็นอย่างมาก โดยจะเร่งดำเนินยื่นเอกสารตามกำหนดเวลา