จัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา RSS

 

         วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางอัธยา  อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดจัดกิจกรรม ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณสวนพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการจัดกิจกรรม