รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) RSS

 

วันที่23 มกราคม2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่39 หมู่6 ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนายบุญชอบสุทธมนัสวงษ์ปลัดกระทรวงแรงงานนางสาวบุณยวีร์ไขว้พันธุ์รองอธิบดีกรมการจัดหางานผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยมีนางอัธยาอ่ำหนองโพจัดหางานจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ