การตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย วันที่ 6 ก.ย. 2561 RSS

 

วันที่ 6 กันยายน 2561 ชุดปฏิบัติการตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี นายจ้างและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จังหวัดนครปฐม นำโดย พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์ ผู้ช่วยจัดหางานจังหวัดนครปฐม ,น.ส.สุทิณี จิตรจำเรือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม  พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ นปพ.ภ.จว.นฐ. ,กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม ,เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง ในเขต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

1. หจก.เอวี สลิปเปอร์ โปรดักท์ เลขที่ 45/12 หมู่ที่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบกิจการผลิตรองเท้าฟองน้ำ มีแรงงาน จำนวน 70 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 40 คน (ช) 20 คน (ญ) 20 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 30 คน (ช) 20 คน (ญ) 10 คน 
ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย 
2. หจก.บิ๊ก ซัน เท็กซ์ไทล์ เลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบกิจการ ผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีแรงงาน จำนวน 48 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 18 คน (ช) 8 คน (ญ) 10 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 30 คน (ช) 20 คน (ญ) 10 คน 
ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิด 
3. บริษัท อุตสาหกรรมแป้งเหรียญทอง จำกัด เลขที่ 42/7 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน 
จ.นครปฐม ประกอบกิจการประเภทผลิตแป้งจากข้าว มีแรงงาน จำนวน 46 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 15 คน (ช) 6 คน (ญ) 8 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 26 คน (ช) 18 คน (ญ) 8 คน 
ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย
4. บริษัท เส้นหมี่เหรียญทอง จำกัด เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบกิจการประเภทผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น มีแรงงาน จำนวน 272 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 49 คน (ช) 31 คน (ญ) 18 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 223 คน (ช) 170 คน (ญ) 53 คน 
ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย
5. บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด เลขที่ 105/4 หมู่ที่ 6 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบกิจการประเภทผลิตอาหารสำเร็จรูป ขนมกรอบเคี้ยว และบะหมี่ มีแรงงาน จำนวน 1,047 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 822 คน (ช) 386 คน (ญ) 436 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 200 คน (ช) 76 คน (ญ) 124 คน แรงงานสัญชาติ ลาว จำนวน 4 คน (ญ) 4 คน และ
แรงงานพื้นที่สูง จำนวน 21 คน (ช) 9 คน (ญ) 12 คน 
ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย