ข้อมูลสถิติรายเดือน RSS  ค้นหา

   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนเมษายน 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมีนาคม 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมกราคม 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนธันวาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนตุลาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมิถุนายน 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนเมษายน 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมีนาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมกราคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนธันวาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนตุลาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กรกฎาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มิถุนายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤษภาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน เมษายน 2564

 1 2 >