สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด  ค้นหา

   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนพฤศจิกายน 2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนตุลาคม 2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมิถุนายน2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนพฤษภาคม 2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนเมษายน 2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมีนาคม2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมกราคม2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนธันวาคม2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนพฤศจิกายน2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนตุลาคม2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนกรกฎาคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมิถุนายน 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน เมษายน 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มีนาคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มกราคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ธันวาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤศจิกายน 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ตุลาคม 2563

 1 2 >