สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด RSS  ค้นหา

   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ธันวาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤศจิกายน 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ตุลาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มิถุนายน 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน กรกฎาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ธันวาคม 2562
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มกราคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มีนาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน เมษายน 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤษภาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนตุลาคม 62

 < 1 2