การประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ประจำปี 64 RSS

 

     วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 จ่าสิบเอกอาณุภาพ ศิลประเสริฐ จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวศรัญญา แก้วบุญเรือง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)  พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน