อธิบดี กกจ. เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 7/2565 RSS

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมี นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานร่วมประชุม 

ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด 7 จังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี พะเยา มหาสารคาม ศรีสะเกษ กาญจนบุรี พังงา และกำแพงเพชร