คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาของกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวงรัชกาล9 RSS

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาของกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จากนั้น จิตอาสากรมการจัดหางานได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลจิตอาสากระทรวงแรงงาน โดยไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้ลงทะเบียนไว้และประจำจุดบริการของกระทรวงแรงงาน