กกจ.ร่วมส่งเสริมอาชีพให้ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ RSS

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในการบรรยาย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการเข้าทำงานหลังจากปลดประจำการแล้ว  ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการมีงานทำ สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังปลดจากกองประจำการ โดยมี พลเรือตรี ภรเดช คะชา รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมรับฟังและสมัครงานเป็นทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีร่วมประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาชีพอิสระ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองนำรถ mobile unit มาให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ  มีสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 13 บริษัท อาทิ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทโอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท ดีเอสเอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Bridgestone เป็นต้น ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 150 ตำแหน่ง 1,000 อัตรา ทหารที่จะปลดประจำการให้ความสนใจลงทะเบียนรับสมัครงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จำนวน 38 นาย และสมัครงานกับบริษัทต่างๆ  จำนวน 702 นาย