ประเด็น “การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว” RSS

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว” ณ หัองทำงานชั้น 9 ทางสื่อมวลชน ดังนี้

1.รายการ “ข่าวค่ำ NBT ช่วงกระตุกต่อมคิด” ออกอากาศวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 เวลา 18.20-19.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT 

2.รายการข่าวภาคค่ำ 19.00 น. (ภาคบังคับ) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำหรับวันที่ออกอากาศจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป