รมว.แรงงานเร่งรัดการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว RSS

 

รมว.แรงงานเร่งรัดการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ย้ำชัด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 ตรวจเข้มการทำงานของคนต่างด้าว

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ติดตามและเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวและการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service (Video Conference) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้แทน 3 ประเทศต้นทาง ร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้เร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์ OSS และศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 

ผลการดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (วีซ่า) และขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ณ ศูนย์ OSS ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 มีแรงงานฯ เข้าศูนย์ฯ ไปแล้วจำนวน 267,715 คน จากจำนวนที่ต้องเข้าศูนย์ฯ 360,222 คน คิดเป็น 74.32 % คงเหลือ 92,507 คน ขณะที่แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว 98,803 คน จากจำนวนที่ต้องพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 134,491 คน คงเหลือ 35,688 คน เป็นกัมพูชา 28,760 คน ลาว 6,349 คน เมียนมา 579 คน 

ภายหลังการประชุมได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 กระทรวงแรงงานจะได้ร่วมกับตำรวจตรวจสอบและกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และจะดำเนินคดีกับทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ รัฐบาลจะไม่มีการผ่อนปรน หรือขยายเวลาอย่างแน่นอน