กกจ.ร่วมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ RSS

 

กกจ.ร่วมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล พร้อมด้วยนายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม video conference กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน  โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน และการติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” ของกระทรวงแรงงาน