รมว.แรงงาน ส่งคนงานไทยไปเกาหลี RSS

 

รมว.แรงงาน ส่งคนงานไทยไปเกาหลี

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เดินทางไปส่งคนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS Korea) จำนวน 222 คน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

รมว.แรงงานได้กล่าวให้โอวาทแก่คนงานไทย โดยขอให้ตั้งใจทำงาน หลีกเลี่ยงอบายมุข นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาประเทศไทยต่อไป โดยในปี 2561 มีเป้าหมายจัดส่ง 7,000 คน ขณะนี้ได้เดินทางไปแล้วจำนวน 2,400 คน ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี โดยทำงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคก่อสร้าง และภาคเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประมาณ 46,000 บาทต่อเดือน