ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2561 RSS

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ต.ชัชขจร เรียบร้อย จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช