“รมว.แรงงาน” ห่วงแรงงานไทยในฮ่องกง  ส่งทีมงานเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมดูแล ช่วยเหลือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานไทย
บิ๊ก ยุติธรรม - แรงงาน ลงพื้นที่โรงงานปทุมธานี ร่วมขับเคลื่อนสร้างอาชีพผู้ต้องขัง
กกจ.พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
รมว.แรงงานเร่งรัดการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ย้ำชัด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 ตรวจเข้มการทำงานของคนต่างด้าว
กกจ.ร่วมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

 1 2 3 >  Last ›