กกจ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 10/2561
อธิบดี กกจ.ให้การต้อนรับกงสุลเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยคนใหม่ พร้อมหารือสกัดกั้นแรงงานไทยลักลอบทำงานผิดกฎหมาย
อธิบดี กกจ. ย้ำ ข้อมูลตำแหน่งงานใน Jobbox ต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมเชิญชวนประชาชน คนหางานมาใช้บริการ
“รมว.แรงงาน” ห่วงแรงงานไทยในฮ่องกง  ส่งทีมงานเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมดูแล ช่วยเหลือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานไทย

 1 2 3 >  Last ›