รมว.แรงงานเร่งรัดการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ย้ำชัด ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 ตรวจเข้มการทำงานของคนต่างด้าว
กกจ.ร่วมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
อธิบดี กกจ.ให้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการอพยพและการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อชาติแห่งมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม
กกจ.พัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และการนำเสนอด้วย Infographics

 < 1 2 3 4 5 >