ประกาศจังหวัดนครพนม บัญชีผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ RSS

 

ประกาศจังหวัดนครพนม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม

เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน