กระทรวงแรงงาน รับแรงงานไทย 61 ชีวิตลี้ภัยสงครามยูเครน เตรียมเงินเยียวยาสมาชิกกองทุนฯ 54 ราย RSS