ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม บัญชีผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรับสมัครงาน คนดูแลผู้สูงอายุ เพศหญิง 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
สำนักงานจังหวัดเลย เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งงานจังหวัดพะเยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ให้มารายงานตัววันที่ 12 ก.ค.64)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 12-16 ก.ค.64)
ใบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ด่วนที่สุด!! พนักงานขาย พนักงานอะไหล่ พนักงานธุรการ พนักงานรับรถ สนใจสมัครงานติดต่อ บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด
หจก. กิตติเครื่องเย็น ประกาศรับสมัครงาน ด่วน!! ตำแหน่ง พนักงานช่าง ไม่จำกัดอัตรา พนักงานขับรถ 2 อัตรา
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ 1 อัตรา ตัวแทนขาย 5 อัตรา
รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
สำนักงานพัฒนาสงคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษรุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จนวน 1 อัตรา
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร *พิมพ์เอกสาร หน้า-หลัง แผ่นเดียวกัน
 1 2 3 >  Last ›