ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านคนหางานจังหวัดนครพนมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานชั่งตวงวัดชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม บัญชีผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรับสมัครงาน คนดูแลผู้สูงอายุ เพศหญิง 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564
สำนักงานจังหวัดเลย เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน จำนวน 5 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ให้มารายงานตัววันที่ 12 ก.ค.64)
 1 2 3 >