ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2561 New
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ( 6 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 )
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา ( 3 - 25 ธันวาคม 2561 )
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ( 4 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 )
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมา (ล่าม)
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครงาน
นีโอ สุกี้ ไทยเรสเทอรองส์ เปิดรับพนักงานหลายอัตรา
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ( 3 - 27 ธันวาคม 2562 )
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ จำนวน 9 ตำแหน่ง ( 3 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 )
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ( 3 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 )
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ( 11 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 )
ร้านมานิตย์รวมภัณฑ์ รับสมัคร พนักงานบัญชี/พนักงานประจำร้าน จำนวน 2 อัตรา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลายอัตรา
ม.สวนดุสิต
(จต.2 ข/99825 ตำแหน่งพนักงานสร้างโครงไม้ (การสร้างโครงไม้ก่อสร้าง) (3คน)
 1 2 3 >  Last ›