ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ( 4 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ) New
ประกาศรับสมัคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร New
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ( 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ) New
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ( 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ) New
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ( 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562 ) New
สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับพนักงานบันทึกข้อมูล หลายอัตรา ( 15 - 31 พฤษภาคม 2562 ) New
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง ( 13 - 31 พฤษภาคม 2562 ) New
เทศบาลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา) New
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ( 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562 ) New
กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ( 27 - 31 พฤษภาคม 2562 ) New
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 7 New
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง รับสมัคร 22 - 30 พ.ค. 62 New
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา รับสมัคร 21 - 27 พ.ค. 62 New
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ สรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขางานตัดผมชาย) 1 อัตรา รับสมัคร 13 - 24 พ.ค. 62 New
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 New
ตำแหน่งงานว่าง เดือนพ.ค. 62 (วันที่ 13-16 พ.ค. 62) New
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 New
ประกาศรับสมัคร อบต บางปลา New
ประกาศรับสมัคร กรมประมง New
ประกาศ...กรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา New
 1 2 3 >  Last ›