รายการ
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.สมาร์ทซิตี้พีเพิล (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.วี.เอส.เค. จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน พี.เค.เอ โอเวอร์ซีส์]
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 25
ประกาศเทศบาลเมืองบางริ้น เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครไปทำงานไต้หวัน
การปฎิบัติตนขณะทำงานอยู๋ในไต้หวัน
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Havan Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
การบันทึกข้อมูลการแจ้งเข้า/แจ้งออกจากงานในระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เมนูดาวน์โหลด/สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่/เอกสารอื่นๆ)
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี(Point System) ครั้งที่ 7
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 25
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
 1 2 3 >  Last ›