รายการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา
จต.2 ข/99872 ตำแหน่งพนักงานการผลิตอาหารสำเร็จรูป (ชาย4คน,หญิง4คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99871 ตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรพิมพ์(ชิ้นส่วนยานยนต์) (หญิง8คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99870 ตำแหน่งผู้บริบาล(ดูแลผู้สูงอายุ) (ชายหรือหญิง4คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 เลขที่ /00087 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย18คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00086 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย18คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00085 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (หญิง15คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00084 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย15คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00083 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย1คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00082 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย4คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00081 ตำแหน่งคนงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย7คน,หญิง3คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00080 ตำแหน่งคนงานผลิตเครื่องจักรกล (ชาย16คน) (ไต้หวัน)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เมนูดาวน์โหลด/สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่/เอกสารอื่นๆ)
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี(Point System) ครั้งที่ 7
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 25
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี(Point System)ครั้งที่ ๗
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๕
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›