รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวนมาก
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูฝึกอาชีพแผนกคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๕)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ริกคาบี วอลทัน จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เนชั่นแนลลิตี้ บิสสิเนส เอเจนซี่ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน บี แอนด์ บี สยาม กรุ๊ป จำกัด]
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี
คณะเกษตรศาสตร์ มช. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรง
 1 2 3 >  Last ›