รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง New
จต.2 เลขที่ /00046 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 15 คน) New
จต.2 เลขที่ /00045 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 8 คน) New
จต.2 เลขที่ /00044 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ชาย 15 คน) New
จต.2 เลขที่ /00043 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย 4 คน) New
จต.2 เลขที่ /00048 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค (หญิง18คน) New
จต.2 เลขที่ /00047 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง (ชาย15คน) New
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 2 อัตรา
หนังสือขอเผยแพร่งบทดลอง มี.ค.62
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา และรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน (จังหวัดเชียงราย) จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน
บรูไนประกาศการยังคับใชบทลงโทษรุนแรงตามก(ฎหมายชารีอะห์
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2 ตำแหน่ง/อัตรา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน(ด้านการตลาด) จำนวน 1 อัตรา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
 1 2 3 >  Last ›