"ครม. ไฟเขียว กระทรวงแรงงาน" ตรวจต่างด้าวในสถานประกอบการ หากพบไม่มีใบอนุญาตทำงาน จับขึ้นทะเบียนทันที RSS

 

ประชาสัมพันธ์

"ครม. ไฟเขียว กระทรวงแรงงาน"

ตรวจต่างด้าวในสถานประกอบการ

หากพบไม่มีใบอนุญาตทำงาน จับขึ้นทะเบียนทันที

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อนุญาตอยู่ทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566)

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะขออนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน แจ้งข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ-สกุล นายจ้าง/สถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

2. สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ

3. จำนวนแรงงานต่างด้าว (แยกชาย / หญิง)

โดยห้วงเวลาดำเนินการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564

สามารถแจ้งข้อมูลแรงงานต่างด้าวได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 042-513114

2. ไลน์กลุ่มต่างด้าว 3 สัญชาติ

3. สแกนคิวอาร์โค้ด (กรอกข้อมูลใน Google Form)

4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ลิงค์ https://bit.ly/3nsMDJArihv พร้อมส่งกลับที่ อีเมล์ : foreignworkers.npmdoe@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

กลุ่มงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม

โทร. 042-513114