กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายเที่ยง ดอกกระโทก จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายอาจศึก ชนะหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ) พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

-เวลา 06.30 น. :: พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร อาหารห้าง) พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 91 รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

-เวลา 09.09 น. :: พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี

-เวลา 17.45 น. :: พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา