โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดนครราชสีมาที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายเที่ยง ดอกกระโทก จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมการมีทำ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดนครราชสีมาที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2566 ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เข้าร่วมประชุม จำนวน 1,200 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด