ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ต้องทำดังนี้...
5ย ป้องกันสุนัขกัด (ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพของแรงงานกึ่งฝีมือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าประเทศบรูไน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมและบทลงโทษในการทำร้ายร่างกายลูกจ้าง ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการไปทำงานเกษตรตามฤดูกาล (E-8) ณ สาธารณรัฐเกาหลี
เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 13 ก.พ. 66 ขอให้ดำเนินการต่ออายุให้ทันกำหนด
กิจกรรมนัดพบแรงงาน (ในงาน เปิดโลกอาชีพ)
งาน
คนไทยถูกจับกุมในงานมหกรรมอาหารนานาชาติในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
UAE ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าปรับกรณีถือวีซ่าเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่ไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นและอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
วิธีการเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การรายงานตัวสมัครใจเดินทางกลับแบบพิเศษชั่วคราว สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี
แผนการรับสมัครแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน 2566
สรุปขั้นตอนการดำเนินการสำหรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทุกมติ ที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาโครงการ 1.โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ 2.โครงการศูนย์ตรีเทพฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 1 2 3 >  Last ›