ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แผนการรับสมัครแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน 2566
สรุปขั้นตอนการดำเนินการสำหรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทุกมติ ที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาโครงการ 1.โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุฯ 2.โครงการศูนย์ตรีเทพฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานและโลกอาชีพจังหวัดนครราชสีมา
การยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย
ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานโคราช ประจำปี 2565
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565
การต่ออายุแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาตาม MOU วาระการจ้างงานครบ 4 ปี (1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)
นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคมนี้ ขอให้ดำเนินการต่ออายุให้ทันกำหนด
แรงงานไทยที่สนใจไปทำงานซาอุดีอาระเบีย ...เชิญลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน E-service
การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (บนเรือประมง)
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระยะที่ 2
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
Korat Job Fair 2021 นัดพบแรงงาน Online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
มติ ครม. 7 เม.ย. 64 ขยายระยะเวลาการตรวจโควิด 19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ถึง 16 มิ.ย. 64 กรณีคนต่าวด้าว
 < 1 2 3 4 >