ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน Co-Payment
รับสมัครคนงานภาคเกษตรทำงานในรัฐอิสราเอล โดยกรมการจัดหางานจัดส่ง
รับสมัครไปทำงานประเทศเกาหลี โดยกรมการจัดหางานจัดส่ง
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน
ขอเชิญสมัครงาน Job Expo Thailand 2020 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กำหนดจัดงาน Job Expo Thailand 2020
จัดหางานโคราช สนับสนุนการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว รับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านบัตร และ QR CODE ด้วยเครื่อง EDC
การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การติดต่อสำนักจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาขา
ระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า ประเทศฟินแลนด์และสวีเดน
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
การรับสมัครไปทำงานประเทศมาเลเซีย ในกิจการร้านนวด บริษัท Energy Haven
การลงทะเบียนกรณีการจ้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ เข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
การช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ และเป็นสมาชิกกองทุนฯ
มาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กรณีประสงค์จะทำงานต่อในต่างประเทศ
จัดหางานโคราช ขานรับนโยบาย
คำแนะนำแรงงานลาว ให้ป้องกันตนเองจากโควิด 19
คำแนะนำแรงงานเมียนมา ให้ป้องกันตนเองจากโควิด 19
คำแนะนำแรงงานกัมพูชา ให้ป้องกันตนเองจากโควิด 19
 < 1 2 3 4 >