ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
คำแนะนำแรงงานกัมพูชา ให้ป้องกันตนเองจากโควิด 19
คำแนะนำวิธีป้องกันตนเองจากโควิด 19
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตทำงาน กรณีให้บริษัทนำเข้าฯ ดำเนินการแทน
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตทำงาน กรณีนายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง
รายชื่อสถานพยาบาลเอกชน จ.นครราชสีมา ซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน
ผู้ที่เคยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี โปรดติดต่อขอรับคืนเงินประกัน ด่วน!
ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวโดยผ่านระบบ e-service
ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. 20 ส.ค. 2562
นายจ้างแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา รีบยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายใน 31 มีนาคม 2563
ร่วมสรรหางาน สรรสร้างอาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
การให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาขา
่ค่าใช้จ่ายต่อใบอนุญาตทำงาน (แนวทางปี 2562 - 2563)
การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 และ 2563
การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องแจ้งเข้า-ออกจากงาน ภายในเวลาที่กำหนด ฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาท
‹ First  < 2 3 4