จัดหางานโคราช สนับสนุนการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว รับชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านบัตร และ QR CODE ด้วยเครื่อง EDC RSS