การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (บนเรือประมง) RSS